publication . Book . 2005

Manufacturing leisure - Innovations in happiness, well-being and fun

Pantzar, Mika; Shove, Elizabeth;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2005
  • Publisher: National Consumer Research Centre
  • Country: Finland
Abstract
Kulutus ja vapaa-ajan talous ovat nousseet useissa länsimaissa elinkeinopoliittisen keskustelun huomion kohteeksi viime vuosina. Talouden kasvu on nähty yhä enemmän tapahtuvan ns. elämystalouden ja viihdeteollisuuden virittämänä. Manufacturing leisure - Innovations in happiness, well-being and fun lähestyy vapaa-ajan klusteria kuluttajien vapaa-ajan käytäntöjen näkökulmasta. Saksalaiset, englantilaiset ja suomalaiset tutkijat pyrkivät vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: · Minkälaisia vapaa-ajan trendejä on nähtävissä kehittyneissä talouksissa? · Minkälaisia vapaa-ajan ihanteita ihmisillä on? · Missä määrin ollaan todistamassa aktiivisen vapaa-ajan nou...
Subjects
free text keywords: vapaa-aika, elämäntapa, harrastukset, kuluttajat, yritykset, markkinat
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue