publication . Doctoral thesis . 2007

Henkilöstöjohtamisen tehostaminen valtionhallinnossa henkilöstötilinpäätös-informaation avulla. Empiirinen tutkimus Suomen valtionhallinnossa tuotettavan henkilöstötilinpäätösinformaation arvosta johtamisessa

Lehtonen, Veli-Matti;
Open Access Finnish
  • Published: 04 Dec 2007
  • Publisher: Svenska handelshögskolan
  • Country: Finland
Abstract
Tutkimuksessa selvitetään, edistääkö Suomen valtionhallinnossa tuotettava henkilöstötilinpäätösinformaatio henkilöstöprosesseihin perustuvan henkilöstöstrategian tehokasta toteuttamista. Tutkimuksen uutuusarvo alan kansainvälisen tutkimuksen kentässä perustuu laaja-alaiseen tarkastelunäkökulmaan. Tämän mahdollisti tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä käytössä oleva monipuolinen, yhtenäisiin käsitteisiin perustuva ja useita vuosia koskeva henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukuaineisto. Aikaisempien tutkimusten usein yksittäisiin tekijöihin perustuvasta analyysistä poiketen, tutkimuksella selvitettiin henkilöstön johtamiseen ja tuloksellisuuteen sidoksissa olevien teki...
Subjects
free text keywords: henkilöstötilinpäätös, henkilöstövoimavarat, henkilöstöstrategia, henkilöstön johtamisprosessit, vaikuttavuus, tuottavuus, taloudellisuus, human resource report, human resource, personnel management processes, effectiveness, productivity, economy, Management and Organisation
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue