publication . Article . 2010

Sustainability reporting in the mining sector: identifying critical issues

Viviers, S; Boudler, J-M;
Open Access Afrikaans
  • Published: 01 Mar 2010
  • Publisher: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Abstract
Hierdie studie ondersoek tendense in die volhoubaarheidsverslaggewing deur vyf prominente mynmaatskappye wat op die JSE genoteer is. Die 2005-, 2006-, 2007- en 2008- jaar- en volhoubaarheidsverslae van hierdie maatskappye is ontleed deur middel van inhoudsanalise. Sleutelwoorde wat verband hou met ekonomiese bemagtiging, MIV/VIGS, ander gesondheid- en veiligheidsaangeleenthede en omgewingsimpak sowel as opleiding en onderwys, is getel. Hierdie aangeleenthede is ook gekategoriseer in terme van Carroll (1979; 1991) se korporatiewe sosiale verantwoordelikheids- (KSV) piramide wat bestaan uit ekonomiese, regs-, etiese en filantropiese verantwoordelikhede. Hierdie be...
Subjects
free text keywords: Ekonomiese bemagtiging, Ekonomiese verantwoordelikhede, Etiese verantwoordelikhede, Filantropiese verantwoordelikhede, Gesondheid en veiligheid, MIV/VIGS, Inhoudsanalise, Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid, Mynbousektor, Omgewingsimpak, Onderwys en opleiding, Regsverantwoordelikhede, Volhoubaarheidsverslaggewing, Corporate social responsibility, Content analysis, Economic empowerment, Economic responsibilities, Education and training, Environmental impact, Ethical responsibilities, Health and safety, HIV/AIDS, Legal responsibilities, Mining sector, Philanthropic responsibilities, Sustainability reporting
50 references, page 1 of 4

2008 Report on the global AIDS epidemic. 2008. UNAIDS. http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/ HIVData/GlobalReport/2008/2008_Global_report.asp [1 April 2009].

AngloGold Ashanti Ltd: Annual report 2005; Annual report 2006; Annual report 2007; Annual report 2008; Mineral Resources and Ore Reserves 2005; Mineral Resources and Ore Reserves 2006; Mineral Resources and Ore Reserves 2007; Mineral Resources and Ore Reserves 2008; Report to Society 2005; Report to Society 2006; Report to Society 2007 & Report to Society 2008. http://www.anglogold.com. 1 Februarie 2009].

Anglo Platinum Ltd: Annual report 2005; Annual report 2006; Annual report 2007; Annual report 2008; Sustainable Development Report 2005; Sustainable Development Report 2006; Sustainable Development Report 2007 & Sustainable Development Report 2008. http://www.angloplat.com. [1 Februarie 2009].

Antonites, E. & De Villiers, C.J. 2003. Trends in South African corporate environmental reporting: a research note. Meditari Accountancy Research, 11:1-10.

AVERTing HIV and AIDS. 2009. http://www.avert.org/aids-impact-africa.htm [1 April 2009].

Babbie, E. & Mouton, J. 2001. The practice of social research. South African edition. Cape Town: Oxford University Press.

Bezuidenhout, G. 2007. Mine-water treatment study proposes new solution. Mining Weekly. http://www. MiningWeekly.co.za/article.php?a_id=107482. [29 Julie 2007].

Bowen, H.R. 1953. Social responsibilities of the businessman. New York: Harper & Row.

Carroll, A.B. 1979. A three-dimensional model of corporate performance. Academy of management review, 4(4):497-505.

Carroll, A.B. 1991. The pyramid of corporate social responsibility: towards the moral management of organisational stakeholders. Business Horizons, (34):39-48.

Dahlmann, F., Brammer, S. & Millington, A. 2008. Environmental management in the United Kingdom: new survey evidence. Management Decision, 46(2):264-283. [OpenAIRE]

Davenport, J. 2006. HIV/AIDS education and training needed to improve productivity. Mining Weekly. http://www.MiningWeekly.co.za/article.php?a_id=84727. [29 Julie 2007].

De Villiers, C.J. 2003. Why do South African companies not report more on environmental information when managers are so positive about this kind of reporting? Meditari Accountancy Research, 11:11- 23.

DRDGold Ltd: Annual report 2005; Annual report 2006; Annual report 2007 & Annual report 2008. http:// www.drdgold.com. [1 Februarie 2009].

FTSE/JSE SRI Index. 2009. JSE. http://www.jse.co.za/sri/2008_constituents.jsp [5 Maart 2009].

50 references, page 1 of 4
Any information missing or wrong?Report an Issue