publication . Article . 2014

J.S. Bach's Passacaglia and Walter Benjamin's Das Passagen-Werk - literary montage as mosaic in Memorandum. A story with paintings (2006)

van Vuuren, Helize;
Open Access Afrikaans
  • Published: 01 Sep 2014
  • Publisher: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Abstract
Van Niekerk se Memorandum-narratief is 'n gedenkskrif vir die elegies-realistiese skilder, Adriaan van Zyl, wat in September 2006 sterf - soos Walter Benjamin in sy laat veertigs en insgelyks met sy kunstenaarsloopbaan onderbreek. Van Niekerk stel in Memorandum vir haarself 'n uitdagende taak (soos Wiid dit formuleer aan die begin van "Memorandum 3"): om Bach se Passacaglia en fuga in C Mineur (BWV 582) (± 1715) te "vertaal" in prosa en om 'n kleiner, Afrikaanse weergawe van Benjamin se Das Passagen-Werk (1983) te skryf. Die struktuur van Benjamin se teks word bepaal deur die argitektuur van die stad Parys, en besinning daaroor ingeweef rondom 'n enorme mosaïek ...
Subjects
free text keywords: Marlene van Niekerk, Memorandum, Agaat, Afrikaanse letterkunde, Suid-Afrikaanse letterkunde, Bach se Passacaglia, Benjamin se Das Passagen-Werk, metatekstualiteit, literêre montage, mosaïekwerk, Afrikaans literature, South African literature, Bach's Passacaglia, Benjamin's Das Passagen-Werk, metatextuality, literary montage, mosaics
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
66 references, page 1 of 5

Bach, J.S. 1728. Passacaglia en fuga in C mineur BWV 582. Orrelis Helmut Walcha. St Laurenskerk, Alkmaar. Opname: 23 September 1962. Kasset. Archiv Produktion 3347011. 1963.

Bachelard, G. 1969 (1958). The poetics of space. Boston: Beacon press.

Baudelaire, C. 1982 (1857). Les eflurs du mal. Transl. R. Howard. Jaffrey, New Hampshire: David R Godine.

Benjamin, W. 1972. Gesammelte Schriften 1972, volume IV.I. Herausg. Rexroth.T. Frankfurt: Suhrkamp Verlag.

Benjamin, W. 1973. Illuminations. Ed. Hanna Arendt. Transl. Harry Zohn. London: Fontana.

Benjamin, W. 1976. Charles Baudelaire: A lyric poet in the era of high capitalism. Transl. H.Zohn. London: Verso.

Benjamin, W. 1983. Das Passagen-Werk. Volume 1 & 2. Herausg. Tiedemann, R. Frankfurt: Suhrkamp.

Benjamin, W. 1994 (1963). The origin of German tragic drama [Ursprung des deutschen Trauerspiels]. London: Verso.

Benjamin, W. 1999. The Arcades Project. Transl. Eiland, H. & McLaughlin, K. Cambridge, Massachusetts & London, England: The Belknap Press.

Benjamin, W. 2001. Walter Benjamin. Selected Writings. Volume 2 1927-1934. Transl R. Livingstone and others. Ed. M. Jennings, H Eiland & G.Smith. Cambridge, Massachusetts & London, England: The Nelknap Press of Harvard University Press.

Benjamin, W. 2002. Selected writings Volume 1 1913-1926. Eds Bullock, M & Jenninfa, M.W. Cambridge, Massachusetts & London, England: The Nelknap Press of Harvard University Press.

Benjamin, W. 2007. Walter Benjamin erzählen. Schriften zur Theorie der Narration und zur literarischen Prosa. Ausgewählt A Honold. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Benjamin, W. 2008. The work of art in the age of its technological reproducibility, and other writings in media. Edited by Jennings, M.W., Doherty, B. & Levin, Y.T. Cambdrige, Massachussets: Belknap Press.

Benjamin, W. 2011. Walter Benjamin. Archives. Images, textes et signes. Traduit Ivernel, P. Frankfurt: Klincksieck/Suhrkamp.

Benjamin, W. 2012 (1950). Berliner Kindheit um neunzehnhundert. Nachwort T. Adorno. Frankfurt: Suhrkamp.

66 references, page 1 of 5
Abstract
Van Niekerk se Memorandum-narratief is 'n gedenkskrif vir die elegies-realistiese skilder, Adriaan van Zyl, wat in September 2006 sterf - soos Walter Benjamin in sy laat veertigs en insgelyks met sy kunstenaarsloopbaan onderbreek. Van Niekerk stel in Memorandum vir haarself 'n uitdagende taak (soos Wiid dit formuleer aan die begin van "Memorandum 3"): om Bach se Passacaglia en fuga in C Mineur (BWV 582) (± 1715) te "vertaal" in prosa en om 'n kleiner, Afrikaanse weergawe van Benjamin se Das Passagen-Werk (1983) te skryf. Die struktuur van Benjamin se teks word bepaal deur die argitektuur van die stad Parys, en besinning daaroor ingeweef rondom 'n enorme mosaïek ...
Subjects
free text keywords: Marlene van Niekerk, Memorandum, Agaat, Afrikaanse letterkunde, Suid-Afrikaanse letterkunde, Bach se Passacaglia, Benjamin se Das Passagen-Werk, metatekstualiteit, literêre montage, mosaïekwerk, Afrikaans literature, South African literature, Bach's Passacaglia, Benjamin's Das Passagen-Werk, metatextuality, literary montage, mosaics
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
66 references, page 1 of 5

Bach, J.S. 1728. Passacaglia en fuga in C mineur BWV 582. Orrelis Helmut Walcha. St Laurenskerk, Alkmaar. Opname: 23 September 1962. Kasset. Archiv Produktion 3347011. 1963.

Bachelard, G. 1969 (1958). The poetics of space. Boston: Beacon press.

Baudelaire, C. 1982 (1857). Les eflurs du mal. Transl. R. Howard. Jaffrey, New Hampshire: David R Godine.

Benjamin, W. 1972. Gesammelte Schriften 1972, volume IV.I. Herausg. Rexroth.T. Frankfurt: Suhrkamp Verlag.

Benjamin, W. 1973. Illuminations. Ed. Hanna Arendt. Transl. Harry Zohn. London: Fontana.

Benjamin, W. 1976. Charles Baudelaire: A lyric poet in the era of high capitalism. Transl. H.Zohn. London: Verso.

Benjamin, W. 1983. Das Passagen-Werk. Volume 1 & 2. Herausg. Tiedemann, R. Frankfurt: Suhrkamp.

Benjamin, W. 1994 (1963). The origin of German tragic drama [Ursprung des deutschen Trauerspiels]. London: Verso.

Benjamin, W. 1999. The Arcades Project. Transl. Eiland, H. & McLaughlin, K. Cambridge, Massachusetts & London, England: The Belknap Press.

Benjamin, W. 2001. Walter Benjamin. Selected Writings. Volume 2 1927-1934. Transl R. Livingstone and others. Ed. M. Jennings, H Eiland & G.Smith. Cambridge, Massachusetts & London, England: The Nelknap Press of Harvard University Press.

Benjamin, W. 2002. Selected writings Volume 1 1913-1926. Eds Bullock, M & Jenninfa, M.W. Cambridge, Massachusetts & London, England: The Nelknap Press of Harvard University Press.

Benjamin, W. 2007. Walter Benjamin erzählen. Schriften zur Theorie der Narration und zur literarischen Prosa. Ausgewählt A Honold. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Benjamin, W. 2008. The work of art in the age of its technological reproducibility, and other writings in media. Edited by Jennings, M.W., Doherty, B. & Levin, Y.T. Cambdrige, Massachussets: Belknap Press.

Benjamin, W. 2011. Walter Benjamin. Archives. Images, textes et signes. Traduit Ivernel, P. Frankfurt: Klincksieck/Suhrkamp.

Benjamin, W. 2012 (1950). Berliner Kindheit um neunzehnhundert. Nachwort T. Adorno. Frankfurt: Suhrkamp.

66 references, page 1 of 5
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue