The critique of tradition and the tradition of critique. A reconstruction of the debate between Habermas and Gadamer

Article Afrikaans OPEN
Duvenage, Pieter;
(2013)
 • Publisher: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
 • Subject: play | selfreflection | horisonsversmelting | ideologiekritiek | selfrefleksie | psychoanalysis | psigoanalise | Aristoteles | kennisbelange | hermeneutiese sirkel | Jürgen Habermas | knowledge interests | critical theory | working-historical consciousness | tradition | kritiese teorie | werkingshistoriese bewussyn | ontology | tradisie | Aristotle | melting of horizons | ideology critique | spel | Hans-Georg Gadamer | the hermeneutical circle

In hierdie bydrae word die bekende debat (1967-1971) tussen Jürgen Habermas en Hans-Georg Gadamer gerekonstrueer. Die debat word hier in noue samehang met die kwessie van die geesteswetenskappe gelees. Die bydrae val in vier dele uiteen. In die eerste afdeling word Habe... View more
 • References (57)
  57 references, page 1 of 6

  Bernstein, R.J. 1983. Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis. London: Blackwell.

  Cameron, W. 1996. On Communicative Actors talking past one Another. Philosophy Today 40(1): 160­168.

  Depew, D. 1981. The Habermas­Gadamer Debate in Hegelian perspective. Philosophy and Social Criticism 8: 425­446.

  Duvenage, P. 2013. Praktiese wysheid (fronesis) in 'n verdeelde samelewing. Litnet Akademies 10 (2) Augustus: 577­601.

  Feldman, S. 2005. The Problem of Critique: Triangulating Habermas, Derrida, and Gadamer within Metamodernism. Contemporary Political Theory 4: 296­320.

  Gadamer, H­G. 1967. Kleine Schriften I. Tübingen, J.C.B Mohr.

  Gadamer, H­G. 1971a. “Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik. Metakritische Erörterungen zu Wahrheit und Methode.” In K­O. Apel e.a. (Hrsg.): Hermeneutik und Ideologiekritik, pp. 57­82. Frankfurt: Suhrkamp. Hierdie antwoord aan Habermas het oorspronklik in Gadamer (1967:113­130) verskyn. Vir vertaling, kyk Gadamer (1985a).

  Gadamer, H­G. 1971b. “Replik.” In K­O. Apel e.a. (Hrsg.): Hermeneutik und Ideologiekritik, pp. 283­317. Frankfurt: Suhrkamp. Hierdie is Gadamer se tweede antwoord aan Habermas. Vir vertaling, kyk Gadamer (1990).

  Gadamer, H­G. 1975. Wahrheit und Methode. 4de uitgawe. Tübingen: J.C.B. Mohr. Vir Engelse vertaling kyk Gadamer (2004).

  Gadamer, H­G. 1976. Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft. Frankfurt: Suhrkamp.

 • Metrics
Share - Bookmark