Genderový audit jako faktor úspěšnosti podniku

Conference object OPEN
Činčalová Simona; (2016)
  • Publisher: Vysoká škola polytechnická Jihlava
  • Subject: mzdový rozdíl | genderový audit | konkurenceschopnost | pay gap | gender audit | competitiveness

Příspěvek se zabývá konkurenceschopností podniků. Jeho cílem je charakterizovat vybraný faktor, který ovlivňuje úspěšnost podniků – genderový audit. Článek prezentuje sekundární údaje získané studiem dostupných zdrojů a zkoumá možná řešení v této oblasti. Odvolává se na... View more
Share - Bookmark