Genderové mzdové rozdíly v mezinárodním kontextu

Article OPEN
Činčalová, Simona;
(2016)
  • Subject: Genderové mzdové rozdíly | Oaxaca-Blinderův rozklad | Gender pay gap | Oaxaca-Blinder decomposition

Článek se zaměřuje na konkurenceschopnost podniků a zabývá se vybraným faktorem ovlivňujícím úspěšnost podniků, genderovým auditem. Genderový audit je souhrn přístupů a metod, jejichž společným cílem je analyzovat aktuální stav genderové rovnosti v podniku a poskytnout ... View more
Share - Bookmark