Hodnocení poměrového ukazatele výkony na dlouhodobý majetek vybraných podniků strojírenského zaměření v regionu soudržnosti severovýchod

Article OPEN
Šenec, Alexandr;
(2014)
  • Publisher: Univerzita Pardubice
  • Subject: northeast cohesion region | engineering companies | ratio indicators | performance | fixed assets | value added | number of employees | classification of economic activities

The paper deals with the performance indicator evaluation of selected industrial companies with a predominance of engineering production. Ratio indicators were used in order to measure business performance per unit of fixed assets and per employee. Analyzed data were ob... View more
Share - Bookmark