La host (1998) Any XII. Núm. 7

Article Catalan; Valencian OPEN
Alè Revest, Josep Lluis; Agustí i Vicent, Joan; Belenguer, Emília; Sánchez-Pantoja Domínguez, Albert; Francisco, José Vicente; Trilles Font, Joan Josep; Gómez, Vicent; García Moliner, Federico; García, Agustín; Vicente, Ricardo; Alcón, Jaume; Gimeno, Vicent; Pallarés, Joan; Fernandez Jurado, Ramón; Lauterio, Amàlia; Breva, Juan José; Fortanet, José María; Gómez, Manuel;
(1998)
  • Publisher: Host del castell vell
  • Subject: Castelló de la plana | Castelló de la plana festes | Festes de la Magdalena

SUMARI: Salutació.Crònica reial.La host.La torre dels Alçaments (i II).Casa i Cort dels reis d'Aragó (II).El bou en la cultura mediterrània.Joan Fuster,"in memoriam".Les illes columbretes.Bernat de Ventadorn, trobador d'ofici.Sant Antoni: Animals, dimonis i foc.III Capi... View more
Share - Bookmark