publication . Article . 2011

La premsa valenciana en la primera dècada del segle XXI

Martínez Sanchis, Francesc; González i Montserrat Jurado, José Luis; Doménech-Fabregat, Hugo;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Saó Edicions
  • Country: Spain
Abstract
La premsa valenciana d'informació general en la primera dècada del segle XXI es caracteritza per l'aposta multimèdia dels grans diaris regionals, el domini del castellà com a llengua de comunicació i una forta expansió deis periódics gratuïts impresos i els diaris digitals. La premsa actual continua tenint la província com a límit. No hi ha una premsa regional de forta implantació en tot el territori valencià. In the first decade of the 21st century, the Valencian general press was characterised by the widespread use of multimedia contents in the large regional newspapers, the predominant use of Spanish and a strong growth in the number of free printed newspaper...
Subjects
free text keywords: prensa valenciana, S. XXI, journalism, Comunidad Valenciana
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue