La premsa valenciana en la primera dècada del segle XXI

Article Catalan; Valencian OPEN
Martínez Sanchis, Francesc ; González i Montserrat Jurado, José Luis ; Doménech-Fabregat, Hugo (2011)
  • Publisher: Saó Edicions
  • Subject: prensa valenciana | S. XXI | journalism | Comunidad Valenciana

La premsa valenciana d'informació general en la primera dècada del segle XXI es caracteritza per l'aposta multimèdia dels grans diaris regionals, el domini del castellà com a llengua de comunicació i una forta expansió deis periódics gratuïts impresos i e... View more
Share - Bookmark