Quitamiento de un censal de capital 300 L. del qual respondía Villafamés a favor del clero de S. Estevan de Valencia

Book OPEN
Baptista Ferrer, Johannes;
(1618)
  • Subject: censal | quitamiento | impuesto | impost | taxe

Notari: Johannes Baptiste Ferrer. Escrit en Llatí. Tamany del pergamí: 365x276 mm Quitament d'un censal que la vila de Vilafamés satisfeia al clero de l'església parroquial de Sant Esteve de València. Reunits en capítols tots els preveres beneficiats en dita església... View more
Share - Bookmark