publication . Article . 2012

Механізм забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності на рівні регіону

Лисюк, В. М.; Циналєвська, І. А.;
Open Access Ukrainian
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Інститут економіки промисловості НАН України
Abstract
В статті розглянуто механізм формування та реалізації зовнішньоекономічної політики на регіональному рівні. Визначені інструменти розвитку зовнішньоторговельної та інвестиційної діяльності, які, на нашу думку, могли б бути реалізовані на рівні обласних державних адміністрацій України. В статье рассмотрен механизм формирования и реализации внешнеэкономической политики на региональном уровне. Определены инструменты развития внешнеторговой и инвестиционной деятельности, которые, по нашему мнению, могли бы быть реализованы на уровне областных государственных администраций Украины. In the article the mechanism of forming and realization of foreign economic policy at ...
Subjects
free text keywords: Наукові статті
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue