publication . Article . 2010

Роль випадку і закономірності у становленні фантаста-філософа Станіслава Лема (до 90-річчя від дня народження письменника)

Кияк, І.Б.;
Open Access Ukrainian
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Iнститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології iм. М.Т. Рильського НАН України
Abstract
У статті здійснено спробу через оцінні погляди Станіслава Лема на власне життя, насамперед у «львівський період», розкрити причинно-наслідкові зв’язки, поєднувальні містки між випадками та закономірностями у творчому житті видатного польського фантаста-футуролога. В статье сделана попытка, используя оценочные взгляды Станислава Лема на собственную жизнь, прежде всего «львовского периода», раскрыть причинно-следственные связи, соединяющие мосты между случаями и закономерностями в творческой жизни выдающего польского фантаста-футуролога. In these studies there was made an attempt, using Stanislaw Lems views about his own life, especially his «Lviv period», to reve...
Subjects
free text keywords: Проблеми сучасної славістики
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue