Про вплив початкових напружень на вісесиметричні квазіпоперечні хвилі у нестисливому композитному матеріалі

Article Ukrainian OPEN
Глухов, А.Ю.;
(2019)
  • Publisher: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
  • Related identifiers: doi: 10.15407/dopovidi2019.02.045
  • Subject: Механіка

У рамках лінеаризованої теорії пружності для тіл з початковими напруженнями розглянуто задачу про поширення вісесиметричних хвиль у шаруватому композитному нестисливому матеріалі у випадку проковзування шарів. Досліджені чисельні розв'язки дисперсійного рівняння для ... View more