Генеральна військова музика XVII–XVIII ст.: історія, структура та функційне призначення

Article Ukrainian OPEN
Горенко, Л.І.;
(2014)
  • Publisher: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК
  • Subject: Польсько-литовська доба та Гетьманщина

У статті висвітлено роль гетьмансько-старшинської верстви у формуванні та розвитку культурно-музичного життя в Україні другої половини XVII–XVIII ст. Розглянуто діяльність представників цієї верстви у царині музичної освіти та культури в Україні, особливості її... View more