Дослiдження валової первинної продуктивностi основних сiльськогосподарських культур центральних та пiвденних областей України з використанням супутникового продукту MOD17

Article Ukrainian OPEN
Сахацький, О.I.; Жолобак, Г.М.;
(2015)
  • Publisher: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
  • Subject: Науки про Землю

Наведено першi результати використання показникiв валової первинної продуктивностi за даними супутникового продукту MOD17 за 2012–2013 рр. для обчислення параметрiв асимiляцiї карбону посiвами озимих зернових, соняшнику та кукурудзи Миколаївської, Днiпропетровс... View more