publication . Article . 2015

Дослiдження валової первинної продуктивностi основних сiльськогосподарських культур центральних та пiвденних областей України з використанням супутникового продукту MOD17

Сахацький, О.I.; Жолобак, Г.М.;
Open Access Ukrainian
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
Abstract
Наведено першi результати використання показникiв валової первинної продуктивностi за даними супутникового продукту MOD17 за 2012–2013 рр. для обчислення параметрiв асимiляцiї карбону посiвами озимих зернових, соняшнику та кукурудзи Миколаївської, Днiпропетровської, Черкаської та пiвденної частини Київської областей. Виявлено, що найвищi значення GPP (8,86 г С · м⁻² · доба⁻¹) були характернi для посiвiв озимих зернових у фазу колосiння-цвiтiння. Цi показники впродовж наступного мiсяця рiзко знижувались до 2,6 г С · м⁻² · доба⁻¹. Для перiоду з жовтня 2012 р. до жовтня 2013 р. найвище сумарне значення GPP отримано для Днiпропетровщини (понад 17 Мт вуглецю). Загало...
Subjects
free text keywords: Науки про Землю
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue