publication . Article . Master thesis . 2015

The attitude towards animal welfare in education

Mazas Gil, Beatriz; Fernández Manzanal, Rosario; María Levrino, Gustavo;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2015 Journal: Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas, volume 33, page 271 (issn: 0212-4521, eissn: 2174-6486, Copyright policy)
  • Publisher: Universitat Autonoma de Barcelona
  • Country: Spain
Abstract
La recerca que es presenta en aquesta tesi doctoral aborda un tema delicat però subjacent en la societat: el benestar dels animals. El concepte clàssic de benestar animal es limitava al fet que els animals estiguessin físicament sans, ben alimentats i lliures d'agressions físiques de l'ambient, que van rebre la consideració de «les tres llibertats». La nova concepció de benestar animal es basa en la capacitat dels animals per adaptar-se amb èxit a un ambient donat i desenvolupar tot el seu potencial fisiològic i etològic. Per tant, a les tres primeres llibertats dels animals àmpliament acceptades es van agregar dues noves, les que s'enuncien com a llibertat per ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: educación, bienestar animal, actitud, Educació, Benestar animal, Education, Animal welfare, Attitude, pedagogía, educació; benestar animal; actitud, education; animal welfare; attitude, educación; bienestar animal; actitud, Art, media_common.quotation_subject, media_common, Humanities, lcsh:Special aspects of education, lcsh:LC8-6691, lcsh:Science (General), lcsh:Q1-390
Any information missing or wrong?Report an Issue