publication . Doctoral thesis . 2006

UrBANALització la producció residencial de baixa intensitat a la província de Barcelona, 1985-2001 /

Muñoz, Francesc M.;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2006
  • Publisher: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
  • Country: Spain
Abstract
Consultable des del TDX Títol obtingut de la portada digitalitzada La tesi doctoral planteja una anàlisi i una avaluació territorial del creixement de l'habitatge unifamiliar a la província de Barcelona durant un període de 17 anys, tot diferenciant els llindars d'especialització del paisatge residencial a partir de la localització d'habitatges aïllats i adossats a diferents municipis. La tesi demostra que, tot i que el fenomen de l'habitatge unifamiliar no és nou a la regió de Barcelona, des de finals dels anys vuitanta adquireix una dimensió nova en funció de l'escala territorial i el volum de les produccions, d'una banda, i en tant en quant es tracta en una g...
Subjects
free text keywords: Província) [Habitatges Història 1985-2001 Barcelona (Catalunya], Província) [Urbanització Història 1985-2001 Barcelona (Catalunya]
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue