Estudi d'optimització per a regression wavelet analysis a través de models de regressió combinats

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Martín Somé, Ángel; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria;
(2016)
  • Subject: Wavelet | Haar | Transformada | Regressió | RWA | MATLAB | Compressió de dades | Transmissió | Components espectrals | Components espacials | Satèl·lits | Teledetecció | Imatges | AVIRIS | Hyperion | Regresión | Compresión de datos | Transmisión | Componentes espectrales | Componentes espaciales | Satélites | Teledetección | Imágenes | Transform | Regression | Data compression | Data transmission | Spectral components | Special components | Remote sensing | Satellite | Images

Basant-nos en el treball realitzat a l'article "Regression wavelet analysis for lossless coding of remote-sensing data", es presenta un aprofundiment en la matèria intentant trobar punts de millora pel que fa a rendiment de compressió o el cost computacional de la trans... View more
Share - Bookmark