publication . Article . 2011

Pilas de combustible de Membrana polimérica

Asensio, Juan Antonio; Peña, Juan; Pérez-Coll, Domingo; Ruiz-Morales, Juan Carlos; Marrero-López, David; Núñez, Pedro; Ballesteros, Belén; Canales-Vazquez, Jesús; Borrós, Salvador; Gómez Romero, Pedro;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Universitat Ramon Llull
  • Country: Spain
Abstract
En aquest treball revisem breument les piles de combustible polimèriques (PEM) basades en membranes d'intercanvi protònic i que constitueixen la tecnologia idònia de piles de combustible de baixa temperatura, i per tant les més adequades per a aplicació en transport. Revisarem els materials que les componen però també els desenvolupaments necessaris per a la seva implantació definitiva en un mercat inclement amb les tecnologies cares, per netes que siguin. En este trabajo revisamos brevemente las pilas de combustible poliméricas (PEM) basadas en membranas de intercambio protónico y que constituyen la tecnología idónea de pilas de combustible de baja temperatura,...
Subjects
free text keywords: Pila de combustible; membrana polimérica; PEMFC; catalizador; electrolíto., Piles de combustible, Membrana polimérica, PEMFC, Catalitzador, Electròlit, Pila de combustible, Catalizador, Electrolíto, Fuel Cell, Proton exchange membrane, Catalyst, Electrolyte
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue