Estudi de cas Unilever : la comunicació interna com a factor diferencial a les empreses

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
López Albrich, Alba; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
(2014)
  • Subject: Comunicació interna | Gestió empresarial | Gestió intangibles | Organització | Unilever

La comunicació interna i la gestió dels actius intangibles ha començat a prendre força recentment. Aquest estudi de cas és una investigació documental d'alguns dels factors que determinen una bona comunicació interna perquè aquesta esdevingui un avantatge per l'empresa.... View more
Share - Bookmark