publication . Bachelor thesis . 2012

Estudio comparativo de RM perfusión en pacientes diagnosticados de hidrocefalia normotensiva con pacientes controles.

Carrascosa Bisquert, Blanca; Aparici Robles, Fernando; Romero Vidal, Francesc Xavier; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 27 Jun 2012
  • Country: Spain
Abstract
Diversos estudis han demostrat que existeix una disminució en la irrigació de la substància blanca periventricular en pacients diagnosticats d’hidrocefàlia normotensiva quan es comparen amb subjectes normals. Amb l’objectiu de demostrar aquestes troballes, pacients afectes d’aquesta patología es van sotmetre a una RM cerebral morfológica, un estudi de dinàmica de fluxe de LCR i un estudi de perfusió. Amb aquestes exploracions es va demostrar un augment en l’índex d’Evans i una disminución dels valors de VSC (Volum Sanguini Cerebral) de la substància blanca periventricular als pacients casos enfront dels controls.
Subjects
free text keywords: Diagnòstic radiológic, Hidrocefàlia, Diagnòstic radiológic, Hidrocefàlia, 616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue