Estudio comparativo de RM perfusión en pacientes diagnosticados de hidrocefalia normotensiva con pacientes controles.

Bachelor thesis Spanish; Castilian OPEN
Carrascosa Bisquert, Blanca; Aparici Robles, Fernando; Romero Vidal, Francesc Xavier; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina;
(2012)
  • Subject: Diagnòstic radiológic | Hidrocefàlia

Diversos estudis han demostrat que existeix una disminució en la irrigació de la substància blanca periventricular en pacients diagnosticats d'hidrocefàlia normotensiva quan es comparen amb subjectes normals. Amb l'objectiu de demostrar aquestes troballes, pacients afec... View more
Share - Bookmark