Flipped Classroom al laboratori

Article Catalan; Valencian OPEN
Molés Bort, Jaume ; Monferrer Pons, Llorenç ; IES Professor Broch i Llop (Vila-real) (2014)
  • Subject: Flipped Classroom | Vídeo | Laboratori | Experiments laboratoy

L'article presenta una experiència d'aprenentatge de la geologia mitjançant el treball en grups d'experts. Els alumnes han d'indagar i promoure el seu propi aprenentatge per a assolir un repte que se'ls proposa, i consensuar els criteris per els que avaluaran els seus p... View more
Share - Bookmark