publication . Bachelor thesis . 2014

El fenómeno youtuber : una nueva forma de comunicación

Cabanillas Aparicio, Sergio; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 01 Jan 2014
  • Country: Spain
Abstract
Aquest treball presenta el fenomen youtuber a Espanya, una pràctica d'Internet que consisteix en que un usuari es grava comentant una sèrie de vídeos, que penja a la xarxa social YouTube de manera continuada, i que sol oferir continguts tant educatius com d'entreteniment, amb l'objectiu de guanyar audiència i diners. L'objectiu del treball és saber si els usuaris d'Internet tenen constància sobre ells, saber quanta tirada estan tenint els youtubers, qui són els que consumeixen més aquest tipus de vídeos i si aquest negoci és rendible o no. Tot això, mitjançant el mètode qualitatiu, que inclou entrevistes en profunditat i l'elaboració d'un focus group. Este traba...
Subjects
free text keywords: Youtuber, YouTube (Recurs electrònic), Xarxes socials en línia
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue