El fenómeno youtuber : una nueva forma de comunicación

Bachelor thesis Spanish; Castilian OPEN
Cabanillas Aparicio, Sergio; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
(2014)
  • Subject: Youtuber | YouTube (Recurs electrònic) | Xarxes socials

Aquest treball presenta el fenomen youtuber a Espanya, una pràctica d'Internet que consisteix en que un usuari es grava comentant una sèrie de vídeos, que penja a la xarxa social YouTube de manera continuada, i que sol oferir continguts tant educatius com d'entretenimen... View more
Share - Bookmark