Influències clíniques i ambientals en la prevalença de mutacions en l'oncogèn K-ras en pacients amb adenocarcinoma ductal de pàncrees

Doctoral thesis Catalan; Valencian OPEN
Crous Bou, Marta;
(2009)
  • Publisher: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
  • Subject: Oncogens ras | Pàncrees Càncer

Descripció del recurs: 27 gener 2010 Antecedents La prevenció primària de l'adenocarcinoma ductal de pàncrees (ADP) està limitada per la falta de coneixement sobre la seva etiologia. El factor de risc més ben establert és el consum de tabac, però explica només una p... View more
Share - Bookmark