publication . Article . 2016

Les megaregions europees i l'economia del coneixement

Galletto, Vittorio,; Boix Domenech, Rafael;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Spain
Abstract
L'objectiu d'aquest article és proporcionar una panoràmica de les bases de coneixement a les megaregions europees i fer una primera aproximació de naturalesa exploratòria a la relació entre les bases de coneixement i la generació de riquesa en aquestes megaregions europees. El objetivo de este artículo es proporcionar una panorámica de las bases de conocimiento en las megarregiones europeas y hacer una primera aproximación de naturaleza exploratoria de la relación entre las bases de conocimiento y la generación de riqueza en estas megarregiones europeas.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue