Activacions cerebrals en una presa de decisions social en persones addictes a la cocaïna i amb trastorns de personalitat

Article Catalan; Valencian OPEN
Soriano Mas, Carles;
(2016)
  • Subject: Cocaïna Addicció | Drogoaddicció Aspectes psicològics

La dependència a la cocaïna sovint s'acompanya de trastorns de la personalitat, una característica essencial dels quals és la mala qualitat de les relacions interpersonals. Aquesta recerca va estudiar amb ressonància magnètica funcional les activacions cerebrals regiona... View more
Share - Bookmark