La Comunidad de Pensamiento Mágico : un laboratorio de cambio virtual para experimentar nuevas formas de aprender a leer y escribir en secundaria /

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Ramírez Molina, Catalina,; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.;
(2017)
  • Subject: Aprenentatge en equip en educació | Comunitats virtuals d'aprenentatge. | Professors de llengua Costa Rica. | Llenguatge i llengues Ensenyament secundari Costa Rica.

Departament responsable de la tesi: Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials. La present recerca analitza de quina manera una metodologia d'intervenció formativa, dins una comunitat virtual, contribueix a la construcció col·l... View more
Share - Bookmark