publication . Bachelor thesis . 2011

CITES aplicació en fauna salvatge i clínica d'animals exótics /

Ticó Gil, Gemma.; Verdés Martinez, Judit.;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2011
  • Country: Spain
Abstract
CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora = Conveni sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre. Treball presentat a l'assignatura de Deontologia i Veterinària Legal (21223)
Subjects
free text keywords: Veterinaris Investigació Ètica professional, Espècies en perill d'extinció, Animals salvatges Comerç Dret i legislació, Animals salvatges Conservació, Animals exòtics Protecció, Benestar animal Dret i legislació
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue