publication . Bachelor thesis . 2016

Traducció i subtitulació de l'òpera : 'Madama Butterfly'

Martínez Benavente, Ferran; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Spain
Abstract
Després de l'experiència dels anys de carrera a la Facultat de Traducció i Interpretació hi ha la prova final, que és poder aplicar tot allò que s'ha après a un treball d'abast més important. S'hi ha de demostrar el domini de les llengües que s'han estudiat i, evidentment, el domini de la llengua d'arribada. A més a més de traduir, també s'ha d'aplicar els coneixements adquirits en altres assignatures, com ara la subtitulació. L'elecció de l'òpera de Madama Butterfly és prou encertada perquè és una història trista i de desamor, però al mateix temps és suggerent i complexa. Des d'un punt de vista de lingüístic és fàcil i comprensible, i amb àries conegudes popula...
Subjects
free text keywords: Traducció, Subtitulació, Òpera, Condensació, Post-romanticisme, Desamor, Traducción, Subtitulación, Ópera, Condensación, Postromanticismo, Traduction, Sous-titrage, Opèra, Condesation, Post-romantisme, Crève-coeur
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue