publication . Bachelor thesis . 2011

Defectos paradójicos en regiones con necrosis miocárdica. análisis mediante gated-spect de perfusión miocárdica.

Sabaté Fernández, Mónica; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 20 Dec 2011
  • Country: Spain
Abstract
Objectius: Valorar el significat dels defectes paradoxals (DP) segmentaris (captació en esforç més gran que en repòs) a la gated-SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography) de perfusió miocàrdica amb compostos tecneciats en regions amb necrosi miocàrdica. Material i mètodes: Es van revisar 1764 SPECT de perfusió miocàrdica estrès-repòs consecutives de pacients amb infart (IM) previ i es van identificar 117 pacients (6,6%) en els quals els DPs corresponien a una regió amb necrosi miocàrdica. Es van valorar els criteris gammagràfics de viabilitat (intensitat del defecte, valor d'aquesta intensitat ponderat pel nombre de segments compromesos-VIP-, la motilit...
Subjects
free text keywords: Cardiologia, 616.1 - Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2011

Defectos paradójicos en regiones con necrosis miocárdica. análisis mediante gated-spect de perfusión miocárdica.

Sabaté Fernández, Mónica; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina;