Estudio clínico, observacional, de una nueva modalidad ventilatoria; Ventilación Asistida Proporcional. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, 2010

Bachelor thesis Spanish; Castilian OPEN
Aguirre Bermeo, Hernan Marcelo; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina;
(2012)
  • Subject: Insuficiència respiratòria, Respiradors

La ventilació assistida proporcional és una modalitat en la que el respirador genera una assistència proporcional a l'esforç muscular del pacient. En aquest estudi s'han inclòs vuit malalts en "weaning" de la ventilació mecànica. Es descriu la tolerància clínica i es qu... View more
Share - Bookmark