Study of cow subclinical hypocalcemia and development of new tools for its diagnostic and prevention

Doctoral thesis English OPEN
Rodríguez Pérez, Eduardo M; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia;
(2015)
  • Publisher: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
  • Subject: Calcitonina | Vaques de llet | Hipocalcèmia

Les vaques de llet sofreixen pèrdues de calci (Ca) quan comença la lactació i poden veure's afectades per la hipocalcèmia clínica (sèrum Ca 6mg/dL) o subclínica (Ca 8.5mg/dL). Donat que la incidència clínica és del 5%, el problema més rellevant es troba en els casos... View more
Share - Bookmark