publication . Master thesis . 2021

Propuesta metodológica para la identificación de riesgos asociados a la Gestión Documental

Castillo Segura, Claudia Cecilia; Casadesús de Mingo, Anahí (Dir.); Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents;
Open Access
  • Published: 21 Jan 2021
  • Country: Spain
Abstract
La Proposta Metodològica per a la Identificació de Riscos Associats a la Gestió Documental, té com a fi brindar una orientació a les entitats públiques a Colòmbia per a la identificació dels riscos que poden afectar els documents o arxius electrònics, amb la conseqüència de perdre els seus atributs d' autenticitat, fiabilitat, integritat, usabilitat i accessibilitat, i amenaçar la seva preservació a llarg termini, disminuint la capacitat d'una organització per a l'assoliment dels seus objectius. En aquest treball s'articulen metodologies i models relacionats amb la gestió del risc, tenint com a marc general de referència el procés d'apreciació del risc que estab...
Subjects
free text keywords: Arxius, Gestió dels documents - Colòmbia, Documents d'arxiu - Avaluació del risc, Documents electrònics, Gestió dels documents, Preservació digital, 02 - Biblioteconomia. Documentació, 35 - Administració pública. Govern. Assumptes militars
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue