Dinàmica dels micronutrients en la caiguda i descomposició de la virosta de tres sistemes forestals del Montseny

Article Catalan; Valencian OPEN
Caritat, Antònia; Terradas, Jaume;
(1990)
  • Subject: Abies alba | Decomposition | Fagus sylvatica | Iron | Litterfall | Manganese | Micronutrients | Zinc | Quercus ilex

The dynamics of Mn, Fe and Zn has been studiedin the litterfall and in the decomposition process in individual monospecific stands of holm oak (Quercus ilex), beech (Fagus sylvatica) and fir (Abies alba) in the Montseny mountains. Usually, micronutrient concentrations i... View more
Share - Bookmark