AppWeb per a una Aplicació per Android, iOS i Windows Phone

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
López Cuadros, Francesc Marc; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria;
(2016)
  • Subject: Cordova | Android | Ios | Windows Phone | Aplicació híbrida | Plataforma web | Responsive | Productes alimentaris | Intercanvi | Camps | Conreus | Comerç | Agricultor | Pagès | Producte de temporada | Producte ecològic | Aplicación híbrida | Productos alimentarios | Intercambio | Campos | Cultivos | Comercio | Labrador | Producto de temporada | Producto ecológico | Hybrid application | Web platform | Foodstuff | Change | Fields | Cultivation | Trade | Farmer | Seasonal product | Orgànic product

El projecte consisteix en desenvolupar una aplicació web que s'adapti a qualsevol dispositiu actual i que funcioni en qualsevol sistema operatiu. També ha de ser capaç de exprimir al màxim les característiques i funcionalitats del dispositiu en el que s'executa, per fer... View more
Share - Bookmark