Aproximació a l'univers fílmic de Wes Anderson: existeix una marca autoral?

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Cadena Hernández, Adrià ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació (2016)
  • Subject: Anderson, Wes | Cinema | Filmografia | Marca autoral

Al llarg del anys Wes Anderson s'ha postulat com un dels directors contemporanis més importants i influents. Aquest estudi revisa la totalitat de la seva filmografia, centrant-se en la seva última pel·lícula "The Grand Budapest Hotel". L'anàlisi pretén verificar si Wes Anderson pot ser considerat o no autor de les seves pel·lícules en base a les pautes estipulades per la política d'autors provinent de la Nouvelle Vague. A lo largo de los últimos años Wes Anderson se ha postulado como uno de los directores contemporáneos más importantes e influyentes. Este estudio revisa la totalidad de su filmografía, centrándose en su última película "The Grand Budapest Hotel". El análisis pretende verificar si Wes Anderson puede ser considerado o no autor de sus películas en base a las pautas estipuladas por la política de autores proveniente de la Nouvelle Vague. Over recent years Wes Anderson has been postulated as one of the most important and influential contemporary directors. This study reviews all of his films, focusing on his latest film "The Grand Budapest Hotel". The analysis aims to verify if Wes Anderson can or not be considered the author of his films, based on the guidelines stipulated by the auteur theory coming from the Nouvelle Vague.
Share - Bookmark