Die lewensvatbaarheid van 'n slaghuisfranchise / deur Johan Smit

Doctoral thesis OPEN
Smit, Johan (2009)
  • Publisher: North-West University

Die Suid-Afrikaanse rooivleisindustrie is lomp en wyd. Een van die redes vir hierdie toedrag van sake is die verskeie rolspelers in die industrie. 'n Moontlike oplossing vir hierdie probleem is die vertikale integrasie-sisteem gerugsteun deur 'n lewensvatbare franchise ... View more
Share - Bookmark