publication . Thesis . 2009

Die lewensvatbaarheid van 'n slaghuisfranchise

Smit, Johan;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: North-West University
  • Country: Bangladesh
Abstract
Thesis (M.B.A.)--North-West University, Potchefstroom Campus, 2010. Die Suid-Afrikaanse rooivleisindustrie is lomp en wyd. Een van die redes vir hierdie toedrag van sake is die verskeie rolspelers in die industrie. 'n Moontlike oplossing vir hierdie probleem is die vertikale integrasie-sisteem gerugsteun deur 'n lewensvatbare franchise in die kleinhandelsektor. Die studie fokus op die lewensvatbaarheid van 'n slaghuisfranchise. Daar moet egter ook bepaal word of 'n slaghuis wei gefranchise kan word, voordat die lewensvatbaarheid van 'n slaghuisfranchise bepaal kan word. Die doelwitte van die studie word bereik deur 'n . literatuurstudie wat fokus op franchising ...
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue