Die lewensvatbaarheid van 'n slaghuisfranchise

Doctoral thesis OPEN
Smit, Johan;
(2009)
  • Publisher: North-West University

Thesis (M.B.A.)--North-West University, Potchefstroom Campus, 2010. Die Suid-Afrikaanse rooivleisindustrie is lomp en wyd. Een van die redes vir hierdie toedrag van sake is die verskeie rolspelers in die industrie. 'n Moontlike oplossing vir hierdie probleem is die v... View more
Share - Bookmark