Die organisatoriese werking van Suid–Afrikaanse universiteite : 'n teoretiese en empiriese ondersoek na doelwitformulering, organisasiestruktuur en interne koördinasie by sekere Suid–Afrikaanse universiteite

Doctoral thesis OPEN
Geertsema, Simon;
(1981)
  • Subject: Universiteite en kolleges | Administrasie | Suid-Afrika

Thesis (DBA)--PU vir CHO, 1982 The Aim of the Study - The study aims at describing the organizational functioning of certain South African Universities, mainly in terms of a) The processes of goal formulation, b) The structure of the universities, as well as the r... View more
Share - Bookmark