publication . Master thesis . 2007

Lietuvos Yamaha muzikos mokyklų valdymo ypatumai: franšizės metodas

Užkuraitienė, Fausta;
Open Access Lithuanian
  • Published: 16 Aug 2007
  • Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  • Country: Lithuania
Abstract
Franšizė yra viena iš tarptautinio verslo internacionalizavimo galimybių. Teoretikai ir praktikai pabrėžia šios verslo formos pranašumus prieš alternatyvas eksportą, investicijas ar bendrų kompanijų kūrimą. Tačiau Lietuvos mokslininkų darbuose randame tik fragmentinius šios kontraktinės tarptautinio verslo plėtros formos analizės elementus. Menkai analizuojami valdymo, kontrolės, kultūrinės adaptacijos klausimai. Tyrimo tikslas - įvertinti Lietuvos Yamaha muzikos mokyklų valdymo ypatumus, veikiant franšizės pagrindu Lietuvoje. Tyrimo hipotezė: pedagogams ir vadovams yra priimtina Yamaha muzikos mokyklos valdymo koncepcija. Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti franšiz...
Subjects
free text keywords: Marketing and Administration, Franšizė, Muzikos mokykla, Valdymas, Franchise, Music school, Management
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue