publication . Article . 2005

The story and its performance

Kaivola-Bregenhøj, Annikki;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2005
  • Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  • Country: Lithuania
Subjects
free text keywords: Tautosaka, suomių, Folkloristika, Pasakojimai, Folk literature, Finnish, Folkloristics, Stories
Related Organizations
38 references, page 1 of 3

Frederic C. Bartlett (1932) 1977. Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology. Cambridge.

G. H. Bower & Cohen 1982. Emotional influences in memory and thinking. - M. S. Clark & S. T. Fiske (eds.). Affect and cognition. Hillsdale, New Jersey.

Wallace L. Chafe 1979. The Flow of Thought and the Flow of Language. - T. Givon (ed.). Syntax and Semantics, Vol. 12. A. P. [OpenAIRE]

Linda Dégh & Andrew Vászonyi 1978. 1971. Legend and Belief. - Genre, Vol. IV.; 1975. The Hypothesis of Multi-Conduit Transmission in Folklore. - Dan Ben-Amos & Kenneth Goldstein (eds.). Folklore. Performance and Communication. The Hague-Paris.

Alan Dundes 1976. Structuralism and Folklore. - Tuula Juurikka and Juha Pentikäinen (eds.). Folk Narrative Research. Studia Fennica 20. Helsinki.

Lauri Honko 1980. Kertomusperinteen tutkimustavat ja niiden tulevaisuus. Kalevalaseuran vuosikirja 60. Helsinki.

Lauri Honko 1984. Tyhjät tekstit, täydet merkitykset: folkloren transformaaleista merkityksistä. - Sananjalka 26. Turku.

Michály Hoppál 1980. Folk Narrative and Memory Processes. - Folklore on Two Continents. Bloomington.

Annikki Kaivola-Bregenhøj 1985. Variaatio kansanperinteessä. - Päivikki Suojanen (toimit.). Muuntelu ja kulttuuri. Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen moniste 7. Tampere.

Walter Kintsch 1977. On Comprehending Stories. - Marcel Adam Just and Patricia A. Carpenter (eds.). Cognitive Process in Comprehension. Hillsdale, New Jersey.

Walter Kintsch 1978. Comprehension and Memory of Text. - W. K. Estes (ed.). Handbook of Learning and Cognitive Processes, Vol. 6.: Linguistic Functions in Cognitive Theory. Hillsdale, New Jersey.

William Labov & Joshua Waletzky (1967) 1973. Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience. - Essays on the Verbal and Visual Arts. Seattle, London.

Liisa Lautamatti 1983. Kertomuksen koherenssista. - Auli Viikari (toimit.) Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 35. Pieksämäki.

Outi Lehtipuro 1979. Perinneyhteisö ja kollektiivitraditio. Folkloristinen yehteisöntutkimus. Käsikirjoitus. (Säilytteillä Turun yliopiston Kultuurien tutkimuksen laitoksella.)

Pentti Leino 1983. Kertomusten tulkinta folkloristiikassa. - Auli Viikari (toimit.). Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 35. Pieksämäki.

38 references, page 1 of 3
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue