publication . Master thesis . 2012

XIX – XXI amžiaus ideologijos kritika: K. Marxas, F. Engelsas, S. Žižekas

Senūta, Povilas;
Open Access Lithuanian
  • Published: 07 Jun 2012
  • Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  • Country: Lithuania
Abstract
XIX ir ypač XX amžius pasižymėjo stipriomis ideologijomis, kurios ne tik keitė pasaulio ir žmonių gyvenimus, bet ir turėjo įtakos visoms vėlesnėms kartoms. Šio darbo tyrimo objektas – XIX – XXI amžiaus ideologijos kritika. Bandant suprasti pačias svarbiausias ideologijas, neišvengiamai tenka gilintis į marksizmo, kaip vieną iki šių dienų svarbiausią ideologiją ir pabandyti suprasti, kur slypi marksizmo fenomenas. Žinoma, čia neišvengiamai tenka kalbėti ir apie kitas ideologijas, tokias, kurias neigė pats marksizmas – tai ir buržuazijos ideologija ir hegelizmo ideologija. Todėl darbo tikslas ir problema – atskleisti kuo įvairesnį ideologijų vaizdą ir parodyti, ka...
Subjects
free text keywords: Political Sciences, Ideologijos kritika, K. Marxas, F. Engelsas, S. Žižekas, Ideology critique, K. Marx, F. Engels, S. Žižek
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue