publication . Article . 2005

Augimo reguliatoriaus trineksapak-etilo ir jo mišinių įtaka žieminių kviečių stiebų biometriniams rodikliams

Auškalnienė, Ona;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2005
  • Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  • Country: Lithuania
Abstract
Augimo reguliatoriai naudojami javų išgulimui išvengti ir užima svarbią vietą javų auginimo technologijoje. Augimo reguliatorių bei jų mišinių ir derinių efektyvumo tyrimai daryti 2002-2003 metais Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus sėjomainų žieminių kviečių 'Širvinta' laukuose. Dirvožemis - giliau karbonatingas sekliau glėjiškas rudžemis, lengvas priemolis, drenuotas, neutralaus rūgštumo. Žieminiai kviečiai purkšti giberalinu sintezės inhibitoriais cykoceliu 750 SL (chlormekvatcloridas 750 g l-1) ir modus 250 EC (trineksapak etilas 250 g l-1) bei etileno sintezę skatinančiu tirpalu C (mepikvatchloridas + etefonas 305 + 155 g ...
Subjects
free text keywords: Augimo reguliatoriai, Žieminiai kviečiai, Stiebai (botanika), Growth regulators, Winter wheat, Stems (botany)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue