Vartotojų elgsenos veiksnių įtaka sprendimo pirkti priėmimo procesui

Master thesis Lithuanian OPEN
Jakimavičiūtė, Judita;
(2013)
  • Publisher: Mykolas Romeris University
  • Subject: Marketing and Administration | Vartotojo sprendimo pirkti priėmimo procesas | Vartotojų elgsena | Veiksniai | Lemiantys sprendimą pirkti | Consumers behaviour | Purchase decision | Factors that influence purchase purchase decision | Impulsive buying

Magistro baigiamajame darbe išanalizuota ir įvertinta vartotojų elgsenos veiksnių įtaka sprendimo pirkti priėmimo procese, iškeltos vartotojų elgsenos problemos, susiję su vartotojo sprendimu pirkti bei pateikti siūlymai, kaip šias problemas spręsti. Pirmoje darbo dalyj... View more
Share - Bookmark