Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Master thesis . 2008

Visualization of underground communications at 3D data model

Makovskaja, Tatjana;
Open Access   Lithuanian  
Published: 25 Jun 2008
Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
Country: Lithuania
Abstract
Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama požeminių komunikacijų vizualizacija trimačiame modelyje. Šiame magistriniame darbe išnagrinėta 3D duomenų svarba ir pranašumas prieš 2D vizualizavimą. Buvo atliktas požeminių komunikacijų projektavimo tyrimas trima��io vaizdavimo programine įranga, ištirtas šių technologijų naudojimas užsienyje bei naudojimo perspektyvos Lietuvoje. Darbą sudaro 10 dalių: įvadas, informacijos vizualizavimo aplinkos, 3D duomenų modelio esmė, 3D programinės įrangos galimybės inžinerijoje,3D vizualizavimo programinė įranga,3D modeliavimo koordinačių sistemos, trimačio geoinformacinių sistemų modelio sudarymas, požeminių komunikacijų trimačio geoinformacinių sistemų modelio sudarymo metodika, požeminių komunikacijų duomenų surinkimo reikalavimai, požeminių komunikacijų 3D skaitmeninio modelio kūrimas, požeminių komunikacijų trimačio modelio naudojimas Lietuvoje ir pasaulyje,išvados, literatūros sąrašas. In the magistrate thesis are researching visualization of Underground communications at 3D data model. In the thesis analyse 3D model data significance and advantage against 2D model data. Also researching program equipment projection of Underground communications 3D data model, technology usage in foreign countries and opportunities for use in Lithuania. Structure: introduction, information visualization surrounding, 3D data model essence, 3D data program equipment opportunity in the engineering, 3D data model equipment, 3D data model coordinate systems, 3D data model formation, formation model of underground communication at 3D data model, data assemblage standards of underground communications, underground communication 3D data model creation, 3D data model usage in the world and Lithuania, conclusions, references.
Subjects

Measurement Engineering, 3D požeminių komunikacijų geoinformaciniai duomenys, Vizualizavimo aplinka, Geometrinis trimatis modelis, Išilginis profilis, 3D data model of underground communications, Visualization surrounding, 3D data model, Longitudinal section

Related Organizations