publication . Master thesis . 2005

Mechaninio baro gamybos rengimo kompiuterizavimas

Dzindzelėta, Vytautas;
Open Access Lithuanian
  • Published: 12 Jun 2005
  • Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  • Country: Lithuania
Abstract
Work planing automation, installation possibilities and future outlook at mechanical subdivision. To study how the work planing has changed before and after automation process and to analyse automation process methodology.
Subjects
ACM Computing Classification System: TheoryofComputation_ANALYSISOFALGORITHMSANDPROBLEMCOMPLEXITY
free text keywords: Mechanical Engineering, Informacinės technologijos, Information technologies
Related Organizations
27 references, page 1 of 2

1. KOMPIUTERIZACIJOS PROGRESAS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE .....................6 psl. 1.1. Kompiuterizacijos atsiradimas, jos plėtros etapai..............................................................6 psl. 1.2. Kompiuterinės programos darbams sisteminti..................................................................7 psl.

2. VEIKLOS KOMPIUTERIZAVIMO PAGRINDIMAS..........................................................8 psl. 2.1. Kompiuterizavimo esmė...................................................................................................9 psl. 2.2. Kompiuterinės programos pagrindimas..........................................................................10 psl. 2.3. Programos įdiegimas mechaninio baro veikloje.............................................................11 psl. 2.4. Kompiuterizavimo pranašumų ir trūkumų analizė.........................................................14 psl.

3. KOMPIUTERIZUOTAS DARBŲ PARINKIMAS ”MICROSOFT PROJECT 2000”

PROGRAMA...............................................................................................................................14 psl. 3.1. Kompiuterinės programos „ MICROSOFT PROJECT 2000 „ galimybės.....................14 psl. 3.2. Pagrindinis programos langas.........................................................................................16 psl. 3.3. Kompiuterinės programos veikimas...............................................................................17 psl.

4. PAGRINDINĖS PROGRAMOS FUNKCIJOS....................................................................20 psl. 4.1. Failų paieška. .................................................................................................................21 psl. 4.2. Įrankių parinkimas iš kompiuterinio katalogo, naudojantis ”COROGUIDE 2000.1”

programa......................................................................................................................................22 psl. 4.2.1. Parinkto įrankio pagal CoroGuide rekomendacijas pjovimo režimų analizė.........28 psl. 4.2.2. Komplektacijos parinkimas....................................................................................31 psl. 4.2.3. Įrankio ir pjovimo režimų parinkimas....................................................................34 psl. 4.3. Įrankių parinkimas iš kompiuterinio katalogo...............................................................36 psl.

5. UŽSAKYMŲ FORMINIMO KOMPIUTERIZAVIMAS....................................................38 psl. 5.1. Vieningos kompiuterinės sistemos sudarymas...............................................................38 psl. 5.2. Elektroninio pašto įdiegimas sistemoje..........................................................................38 psl. 5.3. Elektroninio pašto ” MICROSOFT QUTLOOCK „ funkcijos......................................40 psl.

5.4. Užsakymų pateikimo elektroniniu paštu principai.........................................................43 psl. 5.4.1. Užsakymų duomenys............................................................................................43 psl. 5.4.2. Prioritetinė užsakymų eilė.....................................................................................43 psl. 5.4.3. Užsakymų pagrindimas ir patvirtinimas...............................................................44 psl. 5.4.4. Užsakymų išdėstymas atskiroms įregimų grupėms..............................................45 psl.

6. EKSPERIMENTINĖ DALIS IR SITUACIJŲ ANALIZĖ...................................................46 psl. 6.1. Mechaninio baro užsakymų įgyvendinimas prieš kompiuterizavimą............................46 psl. 6.2. Mechaninio baro užsakymų įgyvendinimas po kompiuterizavimo...............................47 psl. 6.3. Užsakymų numatymų prevencija...................................................................................48 psl. 6.4. Eksperimentinis palyginimas prieš ir po kompiuterizavimo.........................................49 psl. 6.5. Situacijų analizė.............................................................................................................50 psl. 3- sistemai Windows 2000 arba Windows xp: 40 MB RAM( 32 MB RAM operacinei

sistemai ir papildomi 8 MB RAM programai Microsoft Project ),

Bražėnas A., Jurėnas V., „Metalo pjovimo įrankiai“.- V.: Mokslas, 1991.- 336 psl.

ŠU, 2000.- 44 psl.

Tarptautinės konferencijos „MECHANIKA- 2000“ pranešimų medžiaga.- Kaunas:

Technologija 2000.- 458 psl.

programinė įranga.- Vilnius: Technika, 1998.-219 psl.

27 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue