publication . Bachelor thesis . 2012

Jaunesnių ir vyresnių klasių mokinių konfliktų ir jų sprendimų ypatumai

Stočkutė, Jovita;
Open Access Lithuanian
  • Published: 30 May 2012
  • Publisher: Institutional Repository of Lithuanian Sports University
  • Country: Lithuania
Abstract
Tyrimo objektas – jaunesnių ir vyresnių klasių mokinių konfliktai ir jų sprendimų ypatumai. Tyrimo tikslas – išanalizuoti jaunesnių ir vyresnių klasių mokinių konfliktus ir jų sprendimų ypatumus. Hipotezės – keliame prielaidas, kad - vyresnių klasių mokiniai konfliktuoti pamokose linkę labiau, nei jaunesnių klasių mokiniai. - vyresnių klasių mokiniai naudoja įvairesnes konflikto sprendimo strategijas nei jaunesnių klasių mokiniai. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti jaunesnių ir vyresnių klasių mokinių konfliktų ypatumus. 2. Nustatyti jaunesnių ir vyresnių klasių mokinių konfliktų sprendimo strategijų ypatumus. Išvados: 1. Nustatyta, kad daugiausiai jaunesnių klasi...
Subjects
free text keywords: conflicts ; students ; students conflicts ; adolescents, Educology, Konfliktai, Mokiniai, Mokinių konfliktai, Paaugliai, Conflicts, Students, Students conflicts, Adolescents
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2012

Jaunesnių ir vyresnių klasių mokinių konfliktų ir jų sprendimų ypatumai

Stočkutė, Jovita;