Significance of rural library to the community

Article Lithuanian OPEN
Janavičienė, Daiva;
(2011)
 • Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
 • Journal: volume 2,011,pages105-116issn: 2029-8846
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Lithuania ; Influence of ; Influence of library ; Libraries services ; Library ; Local communities ; Public Libraries ; Rural areas | Kaimo bibliotekos | Villages | Rural libraries | Bendruomenė | Community | Kaimai

Keičiantis kaimo bendruomenių poreikiams, bibliotekos adaptuoja teikiamas paslaugas, išlikdamos reikšmingos bendruomenėms. Viešosios bibliotekos atsirado iš bendruomenės narių poreikio skaityti, gauti kultūrines paslaugas. XX amžiaus tėkmėje kaimo bibliotekos, kaip ir v... View more
 • References (24)
  24 references, page 1 of 3

  L i t e r a t ū r a 1. Baublių kaimo bibliotekos istorija. (2003) [Elektroni­

  čiaus VB, Kretinga, 1 CD-ROM. 2. Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas.

  (2009). Vilnius: Vilniaus universitetas. 3. Brigys, J. (2009). Raseinių rajono savivaldybės viešo­

  rijos šaltiniai ir tyrinėjimai). 4. Dent, V. F. (2007). Local economic development in

  raries and literacy. New Library World. 108 (5/6),

  p. 203-217. 5. Eitkevičiūtė, A. Janavičienė, D. (2009). Klaipėdos rajo­

  raida 1939-2007 m. Tarp knygų, 5, p. 6-11. 6. Fried, S., Kochanowisz, M., Chironov, M. (2010) Plan­

  ment and Metrics, 11 (1), p. 56-74. 7. Glosienė, A., Petuchovaitė, R. ir Racevičiūtė, R-

  ( 1998). Viešoji biblioteka: tradicija ir modernumas. Va­

  dovėlis aukštosioms mokykloms. Vilnius: Žara. 8. Goodman V. D. (2008). Rural library services: histo­

 • Metrics
Share - Bookmark