Elektroninių dokumentų apyvartos teisinis reglamentavimas

Master thesis Lithuanian OPEN
Dranseikienė, Jolanta;
(2005)
  • Publisher: Mykolas Romeris University
  • Subject: Law | Elektroninių dokumentų apyvarta | E. dokumentų teisinis reglamentavimas | Viešasis valdymas | E.documents management | Legal reglamentation of the e.documents management | Public management

Šiuolaikinė visuomenė neįsivaizduojama be modernių informacijos apdorojimo, perdavimo, saugojimo priemonių. Įstatymai tradiciškai reikalauja „rašytinių“, „pasirašytų“, „originalių“ popierinių dokumentų, tai sukelia neaiškumų dėl dokumentų perteiktų elektronine forma tei... View more
Share - Bookmark