publication . Master thesis . 2011

Assessment of the state of Antazavė estate park and measures to improve the situation

Knizikevičius, Laurynas;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jun 2011
  • Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  • Country: Lithuania
Abstract
Magistro darbe tiriama Antazavės dvaro parko želdinių sanitarinė būklė, parko infrastruktūros būklė bei vandens telkinio pakrančių tinkamumas rekreacijai. Darbo objektas – Antazavės dvaro parkas (Zarasų raj.). Darbo tikslas – Atlikti parko ir jame augančių želdinių taksacinį, rekreacinį bei sanitarinės būklės įvertinimą ir parengti tvarkymo priemonių planą. Darbo metodai – literatūros ir duomenų analizės, aprašomasis. Darbo rezultatai. Šiuo metu parko teritorijoje tarpsta 41 medžių bei 46 krūmų rūšys bei veislės. Iš jų 19 rūšių yra vietinės, o 68 rūšys ir veislės – introdukuotos. Parko teritorijoje inventorizuota 200 sklypų bei 7 medynai. Ne medynuose inventoriz...
Subjects
free text keywords: Forestry, Antazavė, Parkas, Būklė, Medžiai, Park, Condition, Trees
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe

PARKO ERDVĖS

Any information missing or wrong?Report an Issue